Vad är mikroinlärning och varför ska du satsa på det?

Mikroinlärning (på engelska microlearning) är lärande i små portioner på kort tid (ca 3–7 minuter eller ännu kortare) som är utformat för något specifikt ämne. Det har blivit mer och mer populärt och spås bli än mer då det passar väl in i vårt alltmer digitaliserade samhälle och hur vi människor fungerar.

Ett exempel på mikroinlärning

Tänk dig in i följande jobbsituation. Du har fått ett uppdrag där du ska utföra något som du inte helt behärskar, det kan var något så litet som att sätta ihop en presentation i PowerPoint. Du har använt programmet tidigare men det var längesen så du minns inte exakt var du hittar olika funktioner. På företaget där du jobbar har du tillgång till en e-kursplattform. Där finns flera olika mikrokurser som gör det möjligt för dig att lätt söka upp och sedan räta ut dina frågetecken kring någon specifik funktion som du fastnat på. Detta kan du göra samtidigt som du arbetar i programmet.

För många är det här sättet att föredra än att minnas tillbaka på någon kurs i PowerPoint som man gick för längesedan. Man kan se det som en problemlösare just där och då, men man tänker kanske inte på att man faktiskt lärde sig något också. Mikroinlärning helt enkelt.

Med detta sagt så fyller även långa kurser självklart sin funktion, så att bara köra på med mikroinlärning är inte ett vinnande koncept. Att variera sina inlärningstekniker är absolut det bästa för att kunskapen ska fastna i långtidsminnet.

Vilka fördelar finns det med mikroinlärning?

Vanlig inlärning jämfört med mikroinlärning

Traditionell inlärning mot mikroinlärning

Nu när du har fått en förklaring och exempel på mikroinlärning så kanske du funderar på vilka fördelar som finns. Är du en företagsledare så kanske du tänker på fördelarna för företaget. Är du en anställd så kanske du funderar på fördelarna för dig personligen. Det finns fördelar för alla, här kommer några:

  • Lätt för utbildaren (företaget) att uppdatera om så krävs.
  • Går snabbare att utveckla med tanke på att det är korta kurser.
  • Mindre tidskrävande, vilket är positivt både för företaget och den anställde.
  • Elevcentrerat, det vill säga att lärandet utgår från den som ska lära sig något.
  • Bättre inlärningsupplevelse när man använder sig av multimedia och det skapar ett högre engagemang hos den som ska lära sig.
  • Tillgängligt när man behöver det oavsett var man befinner sig.
  • Flexibelt, då man kan ta del av kurserna på antingen en smartphone, surfplatta eller dator.

Slutligen så kan man säga att ur ett företagsperspektiv så lönar det sig alltid att satsa på utbildning om man vill ha sina anställda kvar på längre sikt. Enligt LinkedIns rapport om lärande från 2019 så säger 94 % av de anställda att de skulle stanna på ett företag längre om företaget investerade i deras lärande och utveckling.

Källor:

https://www.edsurge.com/news/2021-11-22-the-microlearning-moment-in-workplace-learning

https://hbr.org/2019/02/making-learning-a-part-of-everyday-work

https://elearningindustry.com/elearning-trends-to-watch-out-for-in-2022

https://trainingindustry.com/articles/content-development/3-microlearning-strategies-to-promote-learning-in-the-flow-of-work-spon-eidesign/

https://www.eidesign.net/top-10-benefits-of-microlearning-in-corporate-training/

https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report-2019

Vill du ha en demo i 1 månad?

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Snabbanslutning