Tillgänglighetsanpassad kursdeltagarportal

Vi på Quicker Learning erbjuder en tillgänglighetsanpassad kursdeltagarportal som följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta innebär att när vi skapar en specifik utbildningsmodul för varje kund så kan vi använda en basmodul som vi har tillgänglighetsanpassat så att så många som möjligt kan använda den. Till exempel så kan man som kursdeltagare navigera via sitt tangentbord eller via röststyrning för att ta sig i genom kursen. Det är även möjligt att lyssna till innehållet i kursen via ett uppläsande hjälpmedel.

Vill du veta mer om i vilken utsträckning vår kursmodul följer lagen, se Tillgänglighetsredogörelsen.

Digital tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Sedan 1 januari 2019 finns det ett lagkrav att alla offentliga aktörer som statliga och kommunala myndigheter skall se till att ingen med funktionsnedsättning hindras från att använda digital service. Detta gäller även privata aktörer som är finansierade av offentliga medel till exempel skola och sjukvård.

Med digital service menas tjänster eller service via en webbplats eller en applikation. Vill du läsa mer om vad lagen innebär, se Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta oss om du vill veta mer om vår tillgänglighetsanpassade kursmodul.

Vill du boka en demo?

    Snabbanslutning