• e-learning lms. E-kursplattform från Quicker Learning

Systemutbildning i e-kursplattform

Quicker Learning för systemleverantörer

För dig som är systemleverantör eller är ansvarig för systemutbildning inom företaget, så är det viktigt att få ge en ordentlig utbildning till de som ska använda sig av ditt system. Quicker Learning riktar sig till alla kommuner, organisationer och företag i Sverige som använder någon slags verksamhetssystem och behöver systemutbildning i e-kursplattform.

Det är en utmaning att nå ut till alla eftersom verksamheten måste rulla på och helst utan några större avbrott. Och du själv måste ta dig tiden till att utbilda.

Hur gör man på bästa sätt då? Jo, man lägger kurser och utbildningar digitalt i form av e-learning. Vår e-kursplattform Quicker Learning är till din fördel av flera anledningar.

Ge personalen trygghet med systemutbildning i Quicker Learning e-kursplattform

 

Maximera systemen

För att få ut mesta möjliga av era verksamhetssystem behöver personalen få kontinuerlig systemutbildning. Många företag använder flera olika verksamhetssystem och då behöver man få en förståelse i hur de hänger ihop. Missa inga viktiga funktioner!

Anpassad systemutbildning

Du kan anpassa utbildningar och kurser på individnivå eller efter avdelning. Sålla bort information som inte är relevant. Användarna kan ta del av utbildningen när och där det passar bäst.

Sprid kunskapen

Om all utbildning och material finns digitalt i en e-kursplattform kan den göras tillgänglig för flera administratörer och är inte beroende av en enda person. Ovärderligt vid t.ex semesterfrånvaro eller organisationsförändringar.

Snabb information

Informera användarna om ändringar och uppdateringar i verksamhetssystemen som en kort micro-utbildning. Du når ut till alla du behöver på ett smidigt sätt.

Snabbanslutning