• Internutbildning e-kursplattform

Internutbildning, enkelt & roligt

med QuickerLearning e-kursplattform 

Din viktigaste tillgång är dina anställda. För att de ska kunna fortsätta vara engagerade och göra sitt bästa behöver de bli uppdaterade på vad som händer i verksamheten. Håll personalens motivation uppe med hjälp av värdefull och rolig internutbildning med Quicker Learning e-kursplattform.

Kontinuerlig internutbildning är nyckeln till succé

En e-kursplattform är ett verktyg som gör att du enkelt kan publicera och introducera ny information. Information är det viktigaste för att alla ska kunna vara delaktiga i vad som sker på arbetsplatsen. För att en verksamhet ska kunna gå som på räls behöver alla få ta del av vad som sker.

Något av det viktigaste är att alla får rätt information, och i rätt tid. Internutbildning via vår e-kursplattform är ett utmärkt sätt att utbilda personalen i exempelvis nya regler eller produkter.

Internutbildning via e-kursplattform

Med ett innehåll som engagerar personalen så kommer de att få känna sig delaktiga i det dagliga arbetet, och fortsätter att utvecklas positivt. Som arbetsgivare behöver du använda rätt metod för att kunskapen ska sätta sig i de anställdas minne. Korta, snabba internutbildningar via e-kursplattform passar bra i en stressig miljö där det annars är lätt hänt att information missas eller att tiden inte räcker till för att läsa flera sidor utbildningsmaterial.

Som mentor så kan du tilldela olika kurser till dina anställda beroende på deras olika roller inom företaget. På så vis slipper de att få information som inte är relevant.

Nu vill vi berätta vad Quicker learning ger dig och företagets anställda:

 • Flexibilitet

  Lägg upp innehåll som video, bilder eller text. I Quicker Learning kan du rikta kurser och nyheter åt olika personer och avdelningar. Quicker Learning internutbildning passar lika bra för ett litet företag som för ett stort!

 • Engagerad personal

  Personal som känner sig inkluderad i verksamheten gör ett bättre jobb. Därför är det större chans att de stannar längre på samma arbetsplats. Och det är vår nyckel till framgång! Internutbilda personalen.

 • Enkelhet

  Visst blir det enkelt för personalen att kunna utbilda sig vart som helst och när som helst? Quicker Learning är en webbaserad och responsiv e-kursplattform så den kommer man åt överallt bara internet finns tillgängligt. Därför kan man använda sin smartphone eller surfplatta om datorn inte är nära till hands.

 • Kvalitetstid

  Det behövs inga resor eller extra lokaler eftersom det räcker med en dator eller smartphone. Låt personalen träffas och vara sociala under andra former än utbildning istället. Det personliga mötet kollegor emellan är fortfarande guld värt!

 • Teambuilding

  Låt personalen samarbeta och sammanställa sina bästa tips för framgång. Låt dem dela med sig av säljtips och andra hacks för att underlätta en stressig arbetsdag. Lägg in delar av kurser som walk-and-talk. Bli en attraktiv arbetsgivare som ger de anställda roligt på jobbet!

 • Check-ins

  Kolla hur det går och följ upp dina anställdas framgång i utbildningsmaterialet. Skicka peppande ord om det behövs! Se vilka som har uppmärksammat nya inlägg.

Vill du ha en demo i 1 månad?

  Snabbanslutning